- Indhold i opgaven

Før droneflyvning:


- kontakt til relevante myndigheder

- sørger for underretning hos politiet 24 timer før

- eventuelt underretning af naboer


Under droneflyvning:


- sørger for sikkerhedszone

- foto-/videodokumentation af ejendommen og/eller objektet.


Efter droneflyvning:


- udfærdigelse af rapport materiale med foto

- originale foto-/videofiler udleveres på BLUERAY/DVD/CD/USB


Begrænsninger:


Der kan som udgangspunkt ikke flyves i regn- og snevejr, i tåge eller i vindhastigheder over 10 m/s.


Dronen fungerer optimal indenfor temperaturspændet på 0-40 grader Celcius.